Engesvang Spejder

Engesvang Spejder

Sammen rykker vi verden med vilje

Lederne


Ulve:
Anne-Marie Christensen: 24 43 53 58
Erik Lunding-Møller: 21 70 01 75

Jesper Kallestrup Møller

Junior:
Jakob Kragh: 20 62 43 91
Mark L Kristensen
Mette Lunding-Møller

Spejder:
René Nielsen: 31 21 29 34

Victoria Gregersen
Daniel Nielsen

Gruppeleder:
Annette K. Larsen: 40 47 95 12