Engesvang Spejder

Engesvang Spejder

Sammen rykker vi verden med vilje

Julenatløb i Engesvang i aften d. 14 december 2019

14. december 2019 · Nyheder · Skrevet af liselotte

Julenatløb for spejdere og FDF’er lørdag den 14. december
I omkring 35 år har spejdere og FDF’er i Ikast-Brande kommune sat hinanden stævne den 2. weekend i december til det årlige julenatløb.

En dyst som startede i den tidligere Ikast Kommune længe før kommunesammenlægningen.
Dysten går ud på at holdene skal samarbejde og løse opgaver på 9 forskellige poster i
løbet af aftenen.

Løbet starter kl. 18 og posterne lukker 23.30. Herefter samles alle tilfælles afslutning på Engesvang Skole, hvor der er varm kakao og hjemmebagte boller,
samt præmie uddeling. Præsten i Engesvang, Cecilie Smith-Petersen kommer og fortællerjuleevangeliet på en alternativ måde og der bliver sunget et par sange.
Ca. 160 deltagere i alderen fra 10 år og op efter fordeles på 20 hold. Posterne er bemandet af ledere fra de forskellige deltagende hold.

En god måde for de uniformerede korps at mødes på kryds og tværs af kommunen.
I år er det KFUM Spejderne i Engesvang, der står for at afholde julenatløbet, hvor emnet er det seneste år 1000. Det op til de forskellige grupper, der skal stå på posten, at være
kreative inden for den bundne opgave. De skal give aftenens deltagere en god oplevelse,samtidig med at de bliver udfordret i deres spejderfærdigheder. Imellem posterne er der
underposter – poster uden bemanding. De ligger strategisk, så der ikke tænkes i genveje,men i stedet opnås flere point.
På hver post starter 4 hold og i løbet af aften skal alle helst nå rundt på alle poster og løseopgaverne. Årets rute går gennem Engesvang by videre mod Klode-Mølle, Klosterlund
over Holten og retur til Engesvang. Holdene med de yngste deltagere drejer dog fra ad stien fra rastepladsen ved rute 13 til Skallerund Sø. På denne strækning vil træbroen over
Skyggeå og noget af stisystemet være afmærket med lyskæder. Der vil ligeledes være særlig afmærkning på ruten fra Kragelundvej over Holten til Ellevej. Selv om det er en
konkurrence holdene imellem at finde vej og løse opgaverne, så må det også gerne være hyggeligt at komme til Engesvang.